Het welzijn en rechten van het kind staan centraal

Het welzijn en de rechten van het kind staan in onze werking centraal. Samen met onze scholen en andere diensten ijveren wij voor zorg en gelijke kansen in het onderwijs voor elk kind.

Vraaggestuurd

De werking van een CLB verloopt vraaggestuurd. Wij gaan in op vragen van de leerling zelf, de ouders of de school. 

Enkele tussenkomsten zijn verplicht

Enkele tussenkomsten van het CLB gebeuren niet op vraag maar zijn verplicht:

  • medische onderzoeken
  • toezicht op inentingen
  • maatregelen bij besmettelijke ziekten
  • hulp en opvolging bij afwezigheidsproblemen en verontrustende situaties

Gratis en discreet 

CLB - begeleiding is gratis en gebeurt discreet. De personeelsleden zijn gebonden door het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulpverlening. 

Multidisciplinair team

Op een CLB werken mensen met verschillende opleidingen in team samen.

Vier domeinen

Wij bieden informatie, advies, hulp of begeleiding op vier domeinen: 

  • leren en studeren
  • onderwijsloopbaan
  • gezondheid en lichamelijke ontwikkeling
  • persoonlijk en sociaal welbevinden 

Indien nodig verwijzen wij naar een gespecialiseerde dienst.