Meer info over de CLB-werking en de CLB-opdracht vind je op de website van de VCLB-koepel en van het departement onderwijs en vorming.