Besmettelijke ziekten

 

De opvolging van de maatregelen die een school moet nemen bij een besmettelijke ziekte is een van de verplichte opdrachten van het CLB.

 

De schooldirectie moet daarom een aantal ziekten melden zodat het CLB richtlijnen kan geven om verdere verspreiding bij leerlingen en personeelsleden te voorkomen. Dit kan gaan van informatiebrieven aan ouders en leerkrachten tot zelfs het sluiten van een klas of school bij epidemische besmettingen, steeds in samenspraak met de afdeling 'Toezicht volksgezondheid' van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 

Meld (een vermoeden) van infectieziekten zoals:

 • Bof
 • Buikgriep / voedselinfectie
 • Buiktyfus
 • Difterie
 • Escherichia coli
 • Hersenvliesontsteking (meningitis)
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Krentenbaard (impetigo)
 • Kinderverlamming (polio)
 • Kinkhoest
 • Mazelen
 • Roodvonk (scarlatina)
 • Rode hond (rubella)
 • Schurft (scabiës)
 • Schimmelinfectie van de behaarde hoofdhuid en de gladde huid
 • Shigella
 • Tuberculose
 • Windpokken (varicella)

Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden, mag ook steeds contact worden opgenomen met het CLB.