Op onderzoek: het medisch consult

 

Tijdens bepaalde leerjaren van je schoolloopbaan ga je op medisch onderzoek bij de CLB-arts en -verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je al wel eens op controle bij je huisarts.

 

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Wil je iets weten over je gezondheid of zit je ergens mee, vraag dit gerust. Als er niet voldoende tijd is kan er op een later tijdstip een afspraak gemaakt worden.

 

Het tijdstip van deze onderzoeken valt in het gewoon onderwijs op bepaalde leerjaren, in het buitengewoon onderwijs is dat wanneer je start en verder op bepaalde leeftijden.

 

Meer informatie over tijdstip en inhoud van de onderzoeken vind je op http://www.vclb-koepel.be/leerlingen-en-ouders/op-medisch-onderzoek2

 

Na het onderzoek krijg je een brief met het resultaat. Deze is bedoeld voor jou en je ouders. Je krijgt dit papier in een omslag van je leerkracht. Niemand anders weet dus de uitslag van het onderzoek.

 

Als er een probleem vastgesteld wordt waardoor verder onderzoek of een behandeling nodig is, krijg je een verwijsbrief mee voor de huisarts of de oogarts. Graag kregen we deze brief ingevuld terug. Zo kunnen we opvolgen hoe het met je gaat.

 

Bepaalde vaststellingen worden best opgevolgd, bijvoorbeeld één jaar later. Dit wordt tijdens het onderzoek besproken. Van dit opvolgonderzoek (selectief onderzoek) word je vooraf verwittigd. Dit kan plaatsvinden tijdens de schooluren of op afspraak samen met je ouders.

 

Heb je tijdens het onderzoek vragen gesteld, zijn er andere dingen besproken, dan zijn de arts en de verpleegkundige gebonden aan het beroepsgeheim. Als je wil dat er hierover niets doorgaat naar je ouders dan bespreek je dit best. Uiteraard is het meestal het beste dat je ouders op de hoogte zijn als er iets is zodat ze je kunnen helpen.

 

Het kan zijn dat je ouders of jijzelf het onderzoek door een andere arts willen laten uitvoeren. Dat kan een andere arts van hetzelfde CLB zijn, een arts van een ander CLB of een arts buiten het CLB. In het laatste geval moet je de arts wel zelf betalen. Vanaf 12 jaar beslis je daar als leerling meestal zelf over, anders beslissen je ouders.
Let op: je moet dit vooraf met een aangetekende brief aanvragen. Die stuur je naar de CLB-directeur. Er zijn ook enkele regels die je moet volgen. Zo moeten de onderzoeken gebeuren binnen de 90 dagen en de arts moet het 'verslag' invullen dat je krijgt van het CLB.