Vaccinaties

 

Wat is een vaccinatie?

 

Een vaccin lijkt op de ziekte waartegen het beschermt, maar is niet hetzelfde. Het lijkt er goed genoeg op zodat je lichaam de ziekte kan leren kennen, zonder dat je er ziek van wordt. Je lichaam krijgt op die manier de kans om zich voor te bereiden om tegen de ziekte zelf te reageren. Een vaccin zorgt er dus voor dat je lichaam snel en sterk reageert als je met de ziekte in aanraking komt. De ziekte krijgt daardoor geen kans en je blijft gezond.

 

Het CLB volgt het aanbevolen vaccinatieschema van de Vlaamse Overheid. Die inentingen biedt het CLB gratis aan.

 

Als er voor jou een vaccinatie aanbevolen is, krijg je een brief met uitleg. Je krijgt ook een keuzebrief. In deze brief kan aangeduid worden of je wenst dat de inenting door het CLB wordt toegediend. Je kan ook kiezen om naar je huisarts te gaan om de inenting te laten toedienen. Deze brief is gericht aan je ouders, of aan jou als je meer dan 18 bent. We vinden niet alleen de mening en keuze van de ouders, maar ook die van de leerling belangrijk, daarom vragen we om de keuze samen te bespreken.
De arts of verpleegkundige van het CLB dient de inenting toe, als er een schriftelijke toestemming is.

 

De inentingen worden in bepaalde leerjaren aangeboden. Voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs worden ze op een bepaalde leeftijd aangeboden.

 

Meer informatie over tijdstip en soort vaccinaties vind je op http://www.vclb-koepel.be/leerlingen-en-ouders/op-medisch-onderzoek2/vaccinaties2

 

Op schoolgaande leeftijd is er geen enkele inenting verplicht.

 

De inentingen zijn gratis. Het toedienen door de CLB-arts is gratis. Ook bij de huisarts is het vaccin gratis, de raadpleging moet je wel betalen.

 

Een overzicht van je vaccinaties kan je bij ons opvragen. Vermeld bij je vraag: je naam, je geboortedatum en je school.

 

Vaccinnet is een databank van de Vlaamse Overheid waarop vaccinaties geregistreerd worden. Via deze databank heeft ook jouw behandelende arts op elk moment toegang tot de geregistreerde vaccinatiegegevens. (Handig als je bv. in de vakantie over uw vaccinatiegegevens wil beschikken.)